Left Align

Приобретение

Попълвайки този формуляр вие получавате за ползване пълната версия на програмата безплатно за срок от 6 месеца.

Ако имате други въпроси можете да се свържете с ръководителя на проекта тук.


Име на фирмата:
Наименование на клиниката:
Улица,номер:
Пощенски код, Град:
Име на лекаря:
УИН:
телефон:
E-mail:
Брой потребители:
Брой компютри за включване: