Left Align

Документация

По-долу следва списък с най-важните документи, касаещи VetSoftware. Документите са в PDF формат. При тяхното четене автоматично се отваря Adobe Reader, ако документите не се отварят и не можете да ги прочетете, моля, първо инсталирайте Adobe Reader, който можете да изтеглите от тук.
  
   Пълно ръководство за потребителя  (документ във формат PDF)
  
   Описание на програмата  (документ във формат PDF)
  
   Ръководство за инсталиране на мрежова версия  (документ във формат PDF)
  
   Инсталиране на лиценз пила  (документ във формат PDF)