Left Align

За програмата


Информация за програмата

Програмата VetSoftware V2 (версия 2) представлява комплексно решение за компютърно обезпечаване на ветеринарната дейност. От 2001 година се използва в Чехия, Cловакия и Румъния. Понастоящем намира широк прием и в Руската федерация и страните от Общността на независимите държави (ОНД). Главно предимство на VetSoftware V2, за разлика от други системи, се явява големият спектър от възможни потребители - от самостоятелно практикуващи лекари до големи ветеринарни клиники и институти, благодарение на това, че програмата изпълнява огромно количество функции, активно използвани във ветеринарната практика.

За функционирането на програмата не е нужен интернет!!!!

При това програмата обезпечава лесна ориентация и простота при използването.

VetSoftware V2 не се ограничава единствено до пряката ветеринарна дейност. Разбирайки разликата между потребностите на самостоятелно практикуващите лекари и клиниките, програмата предлага възможност за свързване с други ветеринарни организации, което помага за бързото и оперативно решаване на поставените задачи. Техническото изпълнение и замисълът на програмата позволяват тя да бъде променяна и усъвършенствана в помощ на професионалното общество.

Описание на програмата

За улеснение при използване VetSoftware V2 е разделена на 4 основни модула, както следва: Кабинет, Икономика, Каталог, Конфигурация.

Модулът Кабинет съдържа всичко необходимо за професионалната дейност, а именно – комплексна картотека без ограничение в броя на собственици и пациенти, възможност за прикачване на няколко собственика към един пациент.

Също така модулът включва разделите амбулатория,лаборатория, хоспитализациия,каса,амбулаторен журнал,дневник,търсене,формуляри.

Модулът Икономика, отнасящ се за икономическата част на програмата позволява изготвяне на отчети и генериране на голямо количество документи(фактури,квитанции,разписки и др.). Тук програмата позволява въвеждането на произволно количество складови наличности,отчет на позициите,статистика за работата на лекарите и много други.

През модула Каталог има възможност да се управляват различните каталожни данни, използвани в програмата, например списъци с улици, диагнози, стоки. Концепцията на VetSoftware V2 се базира на максимално възможно използване на структурирани данни в различни каталози, благодарение на което е възможно създаване и анализ на информацията, заложена в базата данни. За тази цел се използват SQL запитвания.

Последният главен модул е Конфигурация. VetSoftware V2 предлага широки възможности за конфигуриране, като практически всяка функция на програмата може да бъде променена по избор на потребителя с оглед повишаване на ефективността при работа със софтуера.

Иновация

VetSoftware V2 и нейните създатели се явяват също така автори на новата, иновационна система VetDIS (www.vetdis.org), създадена за лек и безпроблемен пренос на разнородни данни в рамките на абсолютно независими хетерогенни софтуерни системи, между каквито иначе би бил затруднен обмена на информация. При това не само между отделни ветеринарни лекари и клиники, но и при изготвянето на регулярната отчетност, изисквана от държавните органи в една или друга страна.

Техническа информация

Минималните хардуерни изисквания позволяват инсталацията и използването на VetSoftware V2 практически на всеки компютър. По отношение на операционните системи понастоящем програмата работи на платформите Windows, Mac OS и Linux и е напълно адаптирана за работа в компютърни мрежи LAN и Internet.

- 512 MB операционна RAM памет
- 200 MB свободно дисково пространство

Със закупуването на програмата можете да бъдете уверени в пълното и безопасно съхранение на всички данни, които сте въвели в компютъра на потребителя.

Всяко изменение и допълнение в модулите на системата дава възможност за въвеждане на допълнителна информация.

Бъди в крак с времето- означава да бъдеш потребител на комуникационни програми. Вашият избор може да е програмата VetSoftware V2.