!!! СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ !!!

» Возможность необязательных программа кредитования до 6 месяцев бесплатно «


'; //$special='


!!! PREÞURI PROMOÞIONALE !!!

» LA TOATE LICENÞELE REDUCERE PROMOÞIONALE DE 20%  «


'; $menu1='За програмата'; $menu2='Фотогалерия'; $menu3='Изтегли'; $menu4='Документация'; $menu5='Придобиване'; $menu6='Контакти'; $menu1m='За програмата'; $menu2m='Фотогалерия'; $menu3m='Изтегли'; $menu4m='Документация'; $menu5m='Придобиване'; $menu6m='Контакти'; $coop='Партнеры:'; $menu1_text="
Left Align

За програмата


Информация за програмата

Програмата VetSoftware V2 (версия 2) представлява комплексно решение за компютърно обезпечаване на ветеринарната дейност. От 2001 година се използва в Чехия, Cловакия и Румъния. Понастоящем намира широк прием и в Руската федерация и страните от Общността на независимите държави (ОНД). Главно предимство на VetSoftware V2, за разлика от други системи, се явява големият спектър от възможни потребители - от самостоятелно практикуващи лекари до големи ветеринарни клиники и институти, благодарение на това, че програмата изпълнява огромно количество функции, активно използвани във ветеринарната практика.

За функционирането на програмата не е нужен интернет!!!!

При това програмата обезпечава лесна ориентация и простота при използването.

VetSoftware V2 не се ограничава единствено до пряката ветеринарна дейност. Разбирайки разликата между потребностите на самостоятелно практикуващите лекари и клиниките, програмата предлага възможност за свързване с други ветеринарни организации, което помага за бързото и оперативно решаване на поставените задачи. Техническото изпълнение и замисълът на програмата позволяват тя да бъде променяна и усъвършенствана в помощ на професионалното общество.

Описание на програмата

За улеснение при използване VetSoftware V2 е разделена на 4 основни модула, както следва: Кабинет, Икономика, Каталог, Конфигурация.

Модулът Кабинет съдържа всичко необходимо за професионалната дейност, а именно – комплексна картотека без ограничение в броя на собственици и пациенти, възможност за прикачване на няколко собственика към един пациент.

Също така модулът включва разделите амбулатория,лаборатория, хоспитализациия,каса,амбулаторен журнал,дневник,търсене,формуляри.

Модулът Икономика, отнасящ се за икономическата част на програмата позволява изготвяне на отчети и генериране на голямо количество документи(фактури,квитанции,разписки и др.). Тук програмата позволява въвеждането на произволно количество складови наличности,отчет на позициите,статистика за работата на лекарите и много други.

През модула Каталог има възможност да се управляват различните каталожни данни, използвани в програмата, например списъци с улици, диагнози, стоки. Концепцията на VetSoftware V2 се базира на максимално възможно използване на структурирани данни в различни каталози, благодарение на което е възможно създаване и анализ на информацията, заложена в базата данни. За тази цел се използват SQL запитвания.

Последният главен модул е Конфигурация. VetSoftware V2 предлага широки възможности за конфигуриране, като практически всяка функция на програмата може да бъде променена по избор на потребителя с оглед повишаване на ефективността при работа със софтуера.

Иновация

VetSoftware V2 и нейните създатели се явяват също така автори на новата, иновационна система VetDIS (www.vetdis.org), създадена за лек и безпроблемен пренос на разнородни данни в рамките на абсолютно независими хетерогенни софтуерни системи, между каквито иначе би бил затруднен обмена на информация. При това не само между отделни ветеринарни лекари и клиники, но и при изготвянето на регулярната отчетност, изисквана от държавните органи в една или друга страна.

Техническа информация

Минималните хардуерни изисквания позволяват инсталацията и използването на VetSoftware V2 практически на всеки компютър. По отношение на операционните системи понастоящем програмата работи на платформите Windows, Mac OS и Linux и е напълно адаптирана за работа в компютърни мрежи LAN и Internet.

- 512 MB операционна RAM памет
- 200 MB свободно дисково пространство

Със закупуването на програмата можете да бъдете уверени в пълното и безопасно съхранение на всички данни, които сте въвели в компютъра на потребителя.

Всяко изменение и допълнение в модулите на системата дава възможност за въвеждане на допълнителна информация.

Бъди в крак с времето- означава да бъдеш потребител на комуникационни програми. Вашият избор може да е програмата VetSoftware V2.


".$special."

"; //vodsad $menu2_text="
Left Align

Снимки от програмата
".$special."

"; //podsad $menu3_text="
Left Align

Изтегли програмата - Demo

   VetSoftware V2 Bulgaria  (списък с промени)
    Пълна версия на програмата
    (предназначена за първоначална инсталация)


    версия: 2.2.6 build 5924, 24.11.2016
    поддържани операционни системи: Windows 2000,XP,Vista,Windows 7
    тип на процесора: 32/64bit

    кликнете тук за изтегляне


   ъпгрейд старата версия 2.2.3 -> 2.2.4  (кликнете тук за изтегляне)   Датабазовый engine FireBird SQL (необходимо за мрежова версия)
    версия: 2.0
    кликнете тук за изтегляне


   кликнете тук за изтегляне TeamViewer
    кликнете тук за изтегляне


Пълна тестова версия на програмата безплатно можете да изтеглите от тук.


".$special."

"; $menu4_text="
Left Align

Документация

По-долу следва списък с най-важните документи, касаещи VetSoftware. Документите са в PDF формат. При тяхното четене автоматично се отваря Adobe Reader, ако документите не се отварят и не можете да ги прочетете, моля, първо инсталирайте Adobe Reader, който можете да изтеглите от тук.
  
   Пълно ръководство за потребителя  (документ във формат PDF)
  
   Описание на програмата  (документ във формат PDF)
  
   Ръководство за инсталиране на мрежова версия  (документ във формат PDF)
  
   Инсталиране на лиценз пила  (документ във формат PDF)


".$special."

"; $menu5_text="
Left Align

Придобиване

Контактируйте руководителя проекта здесь.


".$special."

"; $menu6_text="
Left Align

Контакти

При възникнали въпроси, моля свържете се с нас на следните телефони или чрез електронна поща. Също така можете да използвате Skype.
  
Контакт за помощ при използване на софтуера:

Ветеринарен център СИТИВЕТ
   тел./факс:032 63 03 71
   мобилен:0885 60 72 71
   e-mail:cityvet.bg@gmail.com
   Skype: cityvet_plovdiv


Контакт за продажба и техническа поддръжка:

   e-mail: info@vetsoftware.eu
   Skype: jansejc
".$special."

"; $news1='17.1.2014 - Днес беше качена нова версия на програмата VetSoftware V2.2.4.
'; $news2='21.3.2013 - Днес беше качена нова версия на програмата VetSoftware V2.2.2.,безплатно можете да я изтеглите от тук, ако се интересувате от пълната версия на програмата(безплатно за срок до 6 месеца), моля попълнете формуляра в категория "Придобиване"
'; ?> VetSoftware.ru - О программе

alert(\"Спасибо за ваш адрес электронной почты !\");"; } ?>